Wednesday, 15/08/2018 - 22:03|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
 • Trần Quang Tuyến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP
  • Điện thoại:
   0945974545
  • Email:
   quangtuyenthcsbq@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Quang Tuyến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0974893234
  • Email:
   quangtuyenthcsbq@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Phước Trọng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch công đoàn
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Thị Lý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy Viên
  • Điện thoại:
   0935931345
  • Email:
   hauly1966@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Phước Trọng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Điện thoại:
  • Email:
   lephuoctrongqt@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Ánh Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư
  • Điện thoại:
   0915097767
  • Email:
   thuylinh73@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Hồ Duy Hậu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Ánh Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0915097767
  • Email:
   thuylinh73@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Hồ Duy Hậu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0915969577
  • Email:
   hoduyhaubenquan@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ: