Monday, 17/12/2018 - 10:05|
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE TRƯỜNG THCS&THPT BẾN QUAN
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Ma trận KT kỳ 2

Các em học sinh có thể tham khảo  ma trận đề để ôn tập cho hợp lý

III. KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA LỚP 10

Tên Chủ đề

(nội dung, chương)

Nhận biết

(cấp độ 1)

Thông hiểu

(cấp độ 2)

Vận dụng

Cấp độ thấp

(cấp độ 3)

Cấp độ cao

(cấp độ 4)

Chủ đề I. Bất phương trình

Số tiết (Lý thuyết /TS tiết):   6 / 16

Số câu: 4

Số điểm:4,0

 Tỉ lệ:    40%

Giải BPT

Câu1a      

Giải BPT

Câu1b      

Giải BPT

Câu1b      

Giải BPT

Câu2      

Số câu:1

Số điểm:1,0

Số câu:1

Số điểm:1,0

Số câu:1

Số điểm:1,0

Số câu:1

Số điểm:1,0

Chủ đề II. Góc và cung LG

Số tiết (Lý thuyết /TS tiết):     4 / 13

Số câu :2

Số điểm:2,0

Tỉ lệ    20.%

Tính giá trị LG

Câu3a      

C/m biểu thức LG không phụ thuộc vào x

Câu3b      

 

 

Số câu:1

Số điểm:1,0

Số câu:1

Số điểm:1,0

 

 

Chủ đề III. PP tọa độ trong mặt phẳng

Số tiết (Lý thuyết /TS tiết):  5 / 15

Số câu :4

Số điểm: 4,0

Tỉ lệ     40.%

Xác định các yếu tố của (E)

Câu5

Viết PT TQ  của đường thẳng

Câu4a      

Viết PT đường tròn

Câu 4b.

Viết PT đường thẳng có điều kiện

Câu 4c

 

Số câu:2

Số điểm:2,0

Số câu:1

Số điểm:1,0

Số câu:1

Số điểm:1,0

 

. Tổng cộng

Số câu: 10

Số câu:4

Số điểm:4,0

Tỉ lệ: 40%.

Số câu:3

Số điểm:3,0

Tỉ lệ: 30%.

Số câu:2

Số điểm:2,0

Tỉ lệ: 20%.

Số câu:1

Số điểm:1,0

Tỉ lệ: 10%.

 

4

3

2

1

 

 

III. KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA LỚP 11

Tên Chủ đề

(nội dung, chương)

Nhận biết

(cấp độ 1)

Thông hiểu

(cấp độ 2)

Vận dụng

Cấp độ thấp

(cấp độ 3)

Cấp độ cao

(cấp độ 4)

Chủ đề I. Giới hạn

Số tiết (Lý thuyết /TS tiết):   6 / 14

Số câu: 2

Số điểm:3,0

 Tỉ lệ:    30%

Tìm giới hạn tại vô cực của hàm số

Câu1a      

 

Chứng minh PT có nghiệm trong khoảng.

Câu 2   

Tìm giới hạn của hàm số

 

Câu1b      

Số câu:1

Số điểm:1,0

 

Số câu:1

Số điểm:1,0

Số câu:1

Số điểm:1,0

Chủ đề II. Đạo hàm

Số tiết (Lý thuyết /TS tiết):     7 / 14

Số câu :4

Số điểm:3,0

Tỉ lệ    30.%

Tính đạo hàm của hàm số

 

Câu 3.1

Tính giá trị đạo hàm của hàm số

Câu 3.2

Viết  PTTT.

Câu 4      

 

 

Số câu:2

Số điểm:1,0

Số câu:2

Số điểm:2,0

 

 

Chủ đề III. Quan hệ vuông góc trong KG.

Số tiết (Lý thuyết /TS tiết):   7 / 15

 

 

Số câu :5

Số điểm: 4,0

Tỉ lệ     40.%

Chứng minh hai đường thẳng vuông góc

Câu 5a.

Chứng minh hai mặt phẳng vuông góc

Câu 6a.

. Chứng minh đườngthẳng vuông góc với mặt phẳng.

Câu 6b.

Tính khoảng cách.

Câu 5b

Chứng minh T/C hình học

Câu 6c.

 

Số câu:2

Số điểm:2,0

Số câu:1

Số điểm:1,0

Số câu:2

Số điểm:1,0

 

. Tổng cộng

Số câu:5

Số điểm:4,0

Tỉ lệ: 40%.

Số câu:3

Số điểm:3,0

Tỉ lệ: 30%.

Số câu:3

Số điểm:2,0

Tỉ lệ: 20%.

Số câu:1

Số điểm:1,0

Tỉ lệ: 10%.

 

4

3

2

1

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết