Monday, 17/12/2018 - 09:58|
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE TRƯỜNG THCS&THPT BẾN QUAN
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Kế hoạch An toàn giao thông

Thực hiện kế hoạch số 208/KH- SGDĐT ngày 07/2/2018 của sở Giáo dục – Đào tạo Quảng Trị về việc triển khai “Năm an toàn giao thông 2018”; Kế hoạch số 348/KH-UBND ngày 26/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành Kế hoạch Năm An toàn giao thông 2018 với chủ đề: “An toàn giao thông cho trẻ em”. Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông;

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN “ NĂM AN TOÀN GIAO THÔNG 2018”

 

Thực hiện kế hoạch số 208/KH- SGDĐT ngày 07/2/2018 của sở Giáo dục – Đào tạo Quảng Trị về việc triển khai “Năm an toàn giao thông 2018”; Kế hoạch số 348/KH-UBND ngày 26/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành Kế hoạch Năm An toàn giao thông 2018 với chủ đề: “An toàn giao thông cho trẻ em”. Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông;

Trường THCS & THPT Bến Quan ban hành kế hoạch triển khai thực hiện “Năm an toàn giao thông 2018” trong toàn trường như sau:

I. Mục đích

-  Nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong toàn trường. Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ và giải pháp của ngành Giáo dục được quy định tại Nghị quyết số 88/NQ-CP của Chính phủ.

- Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng quy định của pháp luật về an toàn giao thông cho cán bộ, giáo viên và học sinh, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, thái độ tham gia giao thông Góp phần giảm thiểu vi phạm an toàn giao thông, tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, và cán bộ giáo viên đồng thời tác động tích cực đến phụ huynh.

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, văn hóa giao thông trong học sinh và cán bộ giáo viên.

II. Yêu cầu

- Tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới; kết hợp giáo dục chính khóa với các hoạt động ngoại khóa, lồng ghép giáo dục an toàn giao thông với các cuộc vận động, các phong trào thi đua lớn của Ngành và các hoạt động của nhà trường.

- 100% học sinh, cán bộ giáo viên phải nghiêm túc thực hiện, tuân thủ các quy định của Luật giao thông đường bộ, các quy tắc khi tham gia giao thông.

- Tăng cường phối hợp, phát huy vai trò của các tổ chức trong trường, đặc biệt là các tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông cho học sinh.

- Bí thư Đoàn trường, Tổng phụ trách đội, giáo viên chủ nhiệm phải xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục pháp luật về an toàn giao thông.

III. Nhiệm vụ cụ thể

1. Thành lập, kiện toàn ban chỉ đạo:

1. Ông Hồ Duy Hậu – Hiệu trưởng                        Trưởng ban

2. Ông Trần Quang Tuyến- P. Hiệu trưởng           Phó ban

3. Ông Phạm Tính – BT Đoàn trường                    Thành viên

4. Ông Hoàng Đình Hiển – TPT Đội TNTP           Thành viên

5. Bà Trương Thị Lệ Hường – Thư viện                Thành viên

2. Nhiệm vụ, giải pháp:

a. Nhiệm vụ chủ yếu

- Tăng cường sự chỉ đạo thường xuyên của Chi bộ, Ban giám hiệu với công tác đảm bảo trật tự ATGT, giảm thiểu tai nạn.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT tới cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường để nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, đẩy mạnh xây dựng văn hóa giao thông. Xử lý nghiêm khắc đối với CBGVNV và HS nếu vi phạm TTATGT.

- Tổ chức tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt tập thể, chào cờ đầu tuần, NGLL, ngọai  khóa gắn với nội dung giáo dục về ATGT như đội mũ bảo hiểm khi ngồi mô tô, xe gắn máy, xe máy điện. Tổ chức ký cam kết giữa nhà trường (GVCN các lớp) với phụ huynh học sinh về nội dung bắt buộc đội mũ bảo hiểm cho con em mình khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy và xe máy điện, không giao xe mô tô, xe gắn máy cho học sinh chưa đủ tuổi và chưa có giấy phép lái xe theo quy định của pháp luật

- Tăng cường công tác giáo dục ATGT trong toàn trường, lồng ghép việc giảng dạy, phổ biến “Văn hóa giao thông” cho học sinh.

- Tiếp tục hưởng ứng cuộc thi: “Giao thông học đường” trên Internet cho học sinh.

- BGH, Bí thư Đoàn trường, TPT Đội và GVCN nâng cao trách nhiệm trong tổ chức, kiểm tra thực hiện, đồng thời là người chịu trách nhiệm chính khi có giáo viên, nhân viên và học sinh vi phạm các quy định về ATGT.

b. Giải pháp cụ thể

Để làm tốt các nhiệm vụ trên nhằm đạt mục tiêu đề ra. Nhà trường tập trung tổ chức, triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Chỉ thị số 18/CT/BBT ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nghị định số 88/NĐ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ. Trong đó chú trọng thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cấp bách sau:

1. Tăng cường sự chỉ đạo thường xuyên của Chi bộ, Ban giám hiệu với công tác đảm bảo TTATGT, giảm thiểu tai nạn.

2. Nâng cao hiệu quả quản lý trong bảo đảm TTATGT

Tăng cường biện pháp ngăn chặn vi phạm qui chế, điều lệ đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm hành vi vi phạm TTATGT, trong đó tập trung đối với các hành vi có nguy cơ: Vi phạm nồng độ cồn; đi sai phần đường làn đường; không đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô và đi xe điện (đối với HS); dừng đỗ xe trái quy định; đi xe dàn hàng ngang...

3. Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT

- Phối hợp tổ chức tuyên truyền theo chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông trong học sinh” với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, sâu rộng thông qua hệ thống website, các buổi sinh hoạt ngoại khóa, hoạt động NGLL, giờ chào cờ, giờ sinh hoạt để đạt mục tiêu đề ra.

- Tổ chức tuyên truyền theo chủ đề: Qui tắc giao thông đường bộ; phòng chống uống rượu bia với lái xe; đội mũ bảo hiểm; qui tắc an toàn khi đi qua các đường giao nhau.

- Khẩu hiệu tuyên truyền: “ATGT cho nụ cười ngày mai” Tích cực hưởng ứng “An toàn giao thông – trách nhiệm của mỗi người”; “Tuân thủ qui định tốc độ khi lái xe”; “Điều khiển xe đi đúng phần đường, làn đường”; “Đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe  đạp điện”; “Dừng lại quan sát trước khi qua đường”.

- Tổ chức phát động phong trào thi đua nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm cho mọi thành viên trong nhà trường trong việc bảo đảm TTATGT; có chính sách khuyến khích, khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có thành tích và phê bình, kỷ luật đối với cá nhân, tập thể vi phạm TTATGT.

- Nâng cao chất lượng giáo dục kiến thức ATGT trong nhà trường; giáo dục ý thức tự giác khi tham gia giao thông; Tham gia các cuộc thi về văn hóa giao thông do cấp trên chỉ đạo.

- Tổ chức ký cam kết của HS và phụ huynh với nhà trường về thực hiện Luật GTĐB, đặc biệt là đi xe điện phải đội mũ bảo hiểm, không đi xe máy khi chưa đủ tuổi, …Tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân bị tai nạn.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Ban chỉ đạo:

- Xây dựng kế hoạch, quy chế thi đua về thực hiện trật tự an toàn giao thông.

+ Kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

+ Theo dõi, quán triệt nhiệm vụ đến từng giáo viên, nhân viên và học sinh; gắn trách nhiệm của GVCN lớp, Bí thư Đoàn, TPT Đội với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT tới cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường.

- Lên kế hoạch, tổ chức ký cam kết của HS và phụ huynh với nhà trường về thực hiện Luật GTĐB đặc biệt là đi xe điện phải đội mũ bảo hiểm, không đi xe máy khi chưa đủ tuổi.

- Chỉ đạo, phát động cuộc thi: “Giao thông học đường” trên Internet cho học sinh.

- Phối kết hợp với công an thị trấn Bến Quan trong việc đảm bảo trật tự ATGT khu vực cổng trường.

- Báo cáo kết quả triển khai “Năm an toàn giao thông 2018” lên Sở GD & ĐT Quảng Trị (qua Phòng Chính tri, tư tưởng) trước ngày 20/12/2018

2. Đối với Đoàn TNCS, Đội TNTP

- Tổ chức lễ ra quân phát động an toàn giao thông trong học sinh.

- Kết hợp GV phụ trách NGLL tổ chức hoạt động “Ngày hội an toàn giao thông” bằng các hình thức đố vui để học, rung chuông vàng, các khẩu hiệu tuyên truyền, nói chuyện trước cờ, mời công an về nói chuyện về ATGT..

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá, đôn đốc các lớp về giáo dục công tác giáo dục ATGT trong toàn trường.

- Đưa nội dung chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông vào nội quy nhà trường và là một trong các nội dung đánh giá thi đua năm học. Xử lý nghiêm kịp thời các cá nhân, tập thể vi phạm trật tự an toàn giao thông.

- Thống kê báo cáo về việc thực hiện trật tự ATGT hàng tháng cho BGH.

2. Đối với Giáo viên chủ nhiệm

- Phối hợp với Đoàn TNCS, Đội TNTP HCM triển khai thực hiện hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông theo kế hoạch.

- Thường xuyên nhắc nhở học sinh thực hiện quy định về ATGT có biện pháp giáo dục học sinh và thông báo phụ huynh biết để cùng phối hợp.

- Cho HS và phụ huynh ký cam kết về thực hiện Luật GTĐB đặc biệt là đi xe điện phải đội mũ bảo hiểm, không đi xe máy khi chưa đủ tuổi.

- Có hình thức kiểm tra, giám sát hàng ngày đối với học sinh. Theo dõi đánh giá thi đua xếp loại hạnh kiểm tháng, học kỳ đối với HS lớp mình phụ trách.

   Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện “Năm an toàn giao thông 2018 của trường THCS & THPT Bến Quan. Yêu cầu Bí thư Đoàn trường, TPT Đội TNTP, giáo viên chủ nhiệm các lớp và các cá nhân liên quan xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện có hiệu quả./.

 

                                                                                            NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

    Nơi nhận:                                                                                     P. HIỆU TRƯỞNG

- BGH;                                                                                

- Đoàn – Đội;

- GVCN

- Lưu.

                                                                                                                                                  Trần Quang Tuyến


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết